لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34060

نقطه سرخط – دو یادداشت درباره ارزش واژه‌ها و لزوم اشتباه کردن

147

در نقطه سرخط این هفته، دو یادداشت خواهید شنید از آنالی اکبری که اولی هشداری است که ما با تظاهر کردن‌های بی دلیل ارزش واژه‌ها را از بین نبریم؛ و دومی مطلبی است در رثای تجربه و اشتباه کردن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.