لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34047

برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

101

پیام دوست این چهارشنبه شامل «زبان قصه‌ها» است که در آن دو قصه روایت می‌شود و سپس مطابق معمول «خبرنگار» را تقدیم می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.