لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33985

شعله (۲۰) ماریا (۷-۲) – تعالیم بهائی

146

ماریا ملکه محبوب رومانیا می‌بیند که مملکت پس از فوت همسرش گرفتار بحران شده. حتی پسر نوجوانش هم حاضر به قبول سلطنت نیست. او سعی می‌کند با تعالیم بهائی بیشتر آشنا شود و در زندگی خود از آن‌ها بهره گیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.