لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33976

برنامه کامل ۸ بهمن ۱۳۹۷

63

پیام دوستِ این دوشنبه با مروری بر یک خبر از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی شروع می‌شود و با نمایش رادیویی دوران شکوفایی ادامه می یابد و سرانجام با گزیده های از یک سخنرانی به پایان می‌رسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.