لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33960

صد پرسش صد پاسخ (۴) – دیانت بهائی و هنر

219

نگاه دیانت بهائی به هنر چگونه است؟ آیا انواع هنر را آزاد می‌دانید یا برای هنر محدودیت قائلید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.