لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33956

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۲ – نصرت الله نویدی نمایش – مردی با دو طبق

104

بخش اول: خلاصه‌ی سرگذشت نصرت الله نویدی
بخش دوم: بخشی از نمایش نامه مردی با دو طبق


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.