لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33927

برنامه کامل ۶ بهمن ۱۳۹۷

140

برنامه‌هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم عبارتند از: «آن هجده نفر، ورقی از خاطرات و «پندها و پیمان‌ها».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.