لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33926

آن هجده نفر (۹) – ملاحسین بشرویه، باب‌ الباب ق۵

265

سفر به خراسان، بازگشت ایشان، وقایع بارفروش، شیخ طبرسی و شهادت ملاحسین.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.