لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33923

ورقی از خاطرات ف۳ ق۱ – افسانه‌ى سیزیف

117

دغدغه‌ى یافتن معنا در چرخه‌ى به ظاهر بیهوده‌ى زندگى


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.