لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33908

چند ثانیه با شما (۶۹) – یوگایی از نوع خنده

82

در چند ثانیه این هفته از یوگا می‌گیم، ورزشی که توسط هندوها و در شبه قاره هند به وجود اومد، ورزشی جسمی و فکری، ولی آیا تا به حال از یوگای خنده چیزی شنیدید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.