لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33905

برنامه کامل ۵ بهمن ۱۳۹۷

177

پرده هفتم در این هفته با چهار بخش متنوع «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، کافه هنر، و کوچه» در خدمت شما همراهان گرامی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.