لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33831

آئین بهائى (۱۶) – آیا انسان به دین نیازمند است؟ ق٢

85

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : به اعتقاد بهائیان، تعالیم ادیان انسان را به شناخت و شکوفایى استعدادهاى روحانى خود…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.