لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33823

آئین بهائى (۱۴) – مقصود از زندگى

47

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : این موضوع از جمله مسائل مهم همه ادیان به شمار می‌رود. در آثار شریعت بهائى به این موضوع از جهات مختلف توجه شده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.