لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33803

شعله (۱۹) ماریا (۶-۲) – ایران در زمان ظهور حضرت بهاءالله

215

ماریا ملکه رومانی اولین تاجدار بهائی که با مطالعه کتاب بهاءالله و عصر جدید به آئین بهائی ایمان آورده بود تصمیم گرفت که در ترجمه این کتاب به زبان بالکان و انتشار آن در منطقه کمک کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.