لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33799

برنامه کامل ۲ بهمن ۱۳۹۷

193

سه شنبه‌های نقره‌ای در این پیام دوست هم «شعله» و «سپهر سخن» را در برنامه دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.