لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33782

برنامه کامل ۱ بهمن ۱۳۹۷

96

پیام دوست این دوشنبه هم سه بخش دارد: «این روزها، دوران شکوفایی و گزیده‌هایی از یک سخنرانی».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.