لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33776

سخنرانی – نظم، عدل و عالم دوستی: پایه‌های مدنیت نوین ق۲

138

– سابقه بحث از نظم در آثار بهائی.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر شاپور راسخ در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.