لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33760

صد پرسش صد پاسخ (۳) – تربیت دختران در دیانت بهائی

94

چرا بهائیان به تربیت دختران بیش از تربیت پسران اهمیت می‌دهند؟ مگر تساوی بین حقوق زن و مرد در دیانت بهائی مطرح نیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.