لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33743

ورقی از خاطرات ف۲ ق۲۴ – به دور از سایه درختان تنومند

173

وقتى سایه درختى پُربار مانع از بارور شدن نهالى نحیف می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.