لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33727

آئین بهائى (۴) – ادیان الهی

61

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت اساس ادیان است زیرا …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.