لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33726

آئین بهائى (۱۰) – طبیعت آدمى ق١

251

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : انسان اساسا موجودى روحانى است و هرگاه به روح زنده باشد، آن روحانیت سبب…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.