لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33723

آئین بهائى (۵) – عالم یک وطن محسوب است

140

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله میفرمایند براى انسان تنها دوست داشتن وطن فخر نیست بلکه فخر حقیقى در …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.