لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33719

آئین بهائى (۸) – تطابق دین با عقل و علم

181

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : دین و علم اغلب دو چیز ناسازگار تصور می‌شوند. یکى از دلایل این طرز اندیشه این است که …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.