لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33717

آئین بهائى (۶) – تحری حقیقت

107

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله آموزه هاى بنیادین دیانت بهائى تحرى حقیقت، یعنى پژوهش فردى و آزاد در امور دینى و اعتقادى است. بنیانگذار آئین بهائى می‌گوید که هر کسی میتواند و موظف است…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.