لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33694

چند ثانیه با شما (۶۸) – جنبشی مدنی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی

172

آیا تاکنون در مورد جنبشی مدنی که در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی به راه افتاد چیزی شنیدید؟ جنبشی که برای پایان دادن به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در ایالات متحده آمریکا به راه افتاد. آنچه که مسلمه این جنبش، با نام شخصی معروف گره خورده. و او کسی نیست جزء مارتین لوتر کینگ


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.