لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33670

دمی با تاریخ (۱۷) – گاه شمار بهائی، هفته چهارم دی ماه

154

– اعلان رسمی جانشینی حضرت شوقی ربانی به جای حضرت عبدالبهاء و روز ملی جوانان بهائی ایران
– شهادت جناب حجت زنجانی
– عزیمت حضرت بهاءالله و اعضای خانواده به سوی بغداد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.