صد پرسش صد پاسخ (۲) – تربیت در دیانت بهائی

تربیت در دیانت بهائی چطور اتفاق می‌افتد؟ آیا تنها بر عهده‌ خانواده است یا برای سازمان‌های مدیریتی حکومتی هم نقشی قائل هست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33613