لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33600

ورقی از خاطرات ف۲ ق۲۳ – بیا یکی نباشیم

145

پیوند دو آدمى: رسیدن به درک متقابل یا فناى متقابل؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.