لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33526

موج مثبت (۶۱) – مشارکت‌هایی با هدف بهبود اجتماع

208

نمایندگان منطقه‌ای بهائی در سال‌های اخیر به طور سیستماتیک در گفتمان‌های اجتماعی شرکت کرده‌اند، گفتمان‌هایی همچون، مهاجرت و انطباق، انسجام اجتماعی، وحدت نژادی، نقش دین در اجتماع و تغییرات اقلیمی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.