لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33523

یک قهرمان (۶۷) – میشل الن و تاسیس پناهگاهی امن برای سگ‌های بیمار

151

«مانکی» سگی بیمار که ماه‌های آخر عمرش رو با میشل و همسرش گذروند، زندگیشون رو تغییر داد و آن‌ها را بفکر تاسیس پناهگاهی امن برای سگ‌های بیمار انداخت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.