لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33522

برنامه کامل ۲۱ دی ۱۳۹۷

135

پرده هفتم شامل پنج بخش است که به ترتیب عبارتند از: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، بانوی سرزمین من، و کوچه».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.