لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33497

آئین بهائى (۳) – خدا از دیدگاه بهائیان

103

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بهائیان به موجب تعالیم دینى خود معتقد به خداى یگانه اند. بنا به اعتقاد بهائیان، پیامبران واسطه بین حق و خلقند، یعنى انسان به واسطه …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.