لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33476

دمی با تاریخ (۱۶) – گاه شمار بهائی، هفته سوم دی ماه

98

– درگذشت سیّد اسدالله حیرت قمی
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از لندن به اسکاتلند
– عزیمت حضرت باب از مکه به مدینه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.