لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33473

کودکان منادیان صلح (۵) – مفهوم اقتدار در تربیت

99

مفهوم ثبات و قدرت در تربیت کودکان، نسبت به گذشته تغییر کرده؛ اقتدار والدین در جهت یادگیری با ثبات و آگاهی و آرامش همراه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.