لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33455

خبرنگار – مشارکت و تاثیر گذاری

168

گفتگو با: آقای وفا اخوان، مدیر اجرایی شرکت مشاوره بین المللی نیوبریج
مشارکت فردی و تاثیرگذاری متقابل، از عوامل اجتناب ناپذیر برای رویارویی با چالش‌های جهانی و یافتن راه حل‌های کارآمد و پایدار، و ایجاد تحول اجتماعی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.