لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33438

شعله (۱۷) ماریا (۴-۲) – نامه الهی

46

ماریا ملکه رومانی که بزرگ‌ترین افتخارش در زندگی این بود که هر دو جدش یعنی تزار و ملکه ویکتوریا نامه‌هایی از سوی حضرت بهاءالله دریافت کرده‌اند، می‌خواهد بداند که آن حضرت چگونه آن دو سلطان مقتدر را هدایت فرموده‌اند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

ش