لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33407

صد پرسش صد پاسخ (۱) – رابطه‌ی دیانت بهائی و اسلام

218

آیا دیانت بهائی ادامه‌ی اسلام یا یکی از مذاهب اسلام است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.