لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33395

بازتاب – ۵۰ بهائی، جرم یا عقیده؟ ق۲

87

ابعاد قانونی برخورد با دگراندیشان از جمله جامعه بهائی چیست؟ حقوق آن‌ها کدام است؟ و چگونه از آن بهره‌مند می‌شوند؟ چرا علیرغم انکار جرم شناخته شدن اعتقاد به دیانت بهائی با آنان چون مجرمین برخورد می‌شود؟ این اعمال غیر قانونی چیست؟ و برخورد جامعه بهائی با آن چگونه بوده؟
در ادامه بحث بهائی، جرم یا عقیده و همچنان با حضور دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی و سرکارخانم فریبا داوودی مهاجر .فعال مدنی، شاهرخ کوهستانی به بررسی و ابعاد بیشتری از این موضوع خواهد پرداخت.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.