لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33379

ورقی از خاطرات ف۲ ق۲۲ – روزنه‌ى امید

92

یافتن چشمه‌هایى از نور در میان آنان‌ که سیاهى را چیره می‌بینند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.