لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33353

یک قهرمان (۶۶) – ورونیکا اسکات و طرحی برای کمک به بی خانمان‌ها

146

ورونیکا دختری که خود والدینی نالایق داشته، با تاسیس مرکزی برای بی خانمان‌ها ، کت می‌دوزد و با بکارگیری آن‌ها برایشان فرصت شغلی فراهم می‌‌‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.