لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33320

برنامه کامل ۱۳ دی ۱۳۹۷

166

«نقطه سر خط، کودکان منادیان صلح، و دمی با تاریخ» کماکان سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.