لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33270

سخنرانی – تجربه عدم از منظر مولوی و خیام ق۳

79

– دو شاخه مختلف حکمت ایرانی.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.