لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33222

چند ثانیه با شما (۶۵) – اساطیر و افسانه‌های ایران و جهان

134

در تعریف اسطوره چنین می‌توان گفت: اسطوره معمولا داستانی کهن از رویدادهای به ظاهر تاریخیه که هدفش آشکار سازی گوشه‌ای از دیدگاه جهانی یک ملت یا تبیین یک رسم، باور و یا پدیده‌ای طبیعی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.