لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33220

برنامه کامل ۷ دی ۱۳۹۷

168

پرده هفتم با چهار بخش متنوع «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «کافه هنر» و «کوچه» در خدمت شما شنوندگان عزیز است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.