لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33202

دمی با تاریخ (۱۴) – گاه شمار بهائی، هفته اول دی ماه

124

– آزادی میزرا حسن رحمانی نوش آبادی از زندان
– درگذشت آقا میرزا اسدالله فاضل مازندرانی
– صدور فرمان ناصرالدّین شاه جهت قلع و قمع اصحاب قلعه شیخ طبرسی
– نزول صحیفه جعفریه یا شرح دعای غیبت توسط حضرت باب در شیراز


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.