لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33201

کودکان منادیان صلح (۳) – تطبیق حرف و عمل در والدین

232

کودکان آنچه را که زندگی می کنند می آموزند. یکسان بودن حرف و عمل، بزرگترین عامل در آموزش آن‌هاست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.