لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33200

نقطه سرخط – دلار در ایران: فراتر از یک واقعیت اقتصادی

174

این هفته در نقطه سرخط، فلش بکی می زنیم به ۶ سال پیش، و با مرور یادداشت «چه کسی ما را به دلار آویخت؟»، وضعیت امروزمان را با ۶ سال پیش مقایسه می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.