لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32955

برنامه کامل ۴ دی ۱۳۹۷

111

سه شنبه نقره‌ای با پخش قسمت جدیدی از فصل دوم «شعله» و بازپخش قسمت دیگری از فصل دوم «سپهر سخن» برنامه خود را تقدیم می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.