لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32953

شعله (۱۵) ماریا (۲-۲) – شعله زبانه می‌کشد

60

ماریا پس از ازدواج با فردیناند که برادر زاده پادشاه رومانیا بود به رومانیا می‌رود اما برای مردم سخت بود که او را به عنوان هم وطن بپزیرند. ماری در زمان جنگ‌های بالکان خدمات بشر دوستانه انجام می‌داد بالاخره فردیناند پادشاه شد و ماری ملکه. چندی بعد ماری با آئین بهائی آشنا شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.