لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32953

شعله (۱۵) ماریا (۲-۲) – شعله زبانه می‌کشد

109

ماریا پس از ازدواج با فردیناند که برادر زاده پادشاه رومانیا بود به رومانیا می‌رود اما برای مردم سخت بود که او را به عنوان هم وطن بپزیرند. ماری در زمان جنگ‌های بالکان خدمات بشر دوستانه انجام می‌داد بالاخره فردیناند پادشاه شد و ماری ملکه. چندی بعد ماری با آئین بهائی آشنا شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.