لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32933

گزارشی از کرسی صلح مریلند – کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر

68

دکتر هدا محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر توضیح میدهد و بحث آموزش حقوق فردی را در جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.